{oh} Orkiestra Historyczna

{oh} Orkiestra Historyczna, Opera „Gismondo Re di Polonia” („Zygmunt, król Polski”) Leonardo Vinciego

 

{oh!} Orkiestra Historyczna założona została w 2012 r. w Katowicach przez grupę instrumentalistów – entuzjastów i pasjonatów muzyki dawnej, skupionych wokół koncertmistrzyni Martyny Pastuszki oraz menedżera Artura Malke.

Poświęcając się wykonawstwu historycznemu, członkowie {oh!} Orkiestry nie zapominają o najważniejszym, czyli jak najbliższym dotarciu z muzyką do odbiorców. Praca nad każdym elementem dzieła, podkreślająca znaczenie muzyki w wymiarze retorycznym owocuje koncertami, których celem jest nie tylko znakomita komunikacja między wykonawcami, ale przede wszystkim, pomiędzy muzykami a słuchaczami.

Już od pierwszego koncertu ten rodzaj korespondencji został dostrzeżony i doceniony przez krytyków, a także zapraszanych do współpracy solistów: Olgę Pasiecznik, Kaia Wessela, Marilię Vargas, Karola Kozłowskiego, Karolinę Brachman, Jakuba Burzyńskiego, Georgesa Barthela, Marcina Świątkiewicza.

W swojej trzyletniej działalności {oh!} Orkiestra Historyczna skupiła się na okresie baroku wykonując rzadko goszczącą na scenie polskiej muzykę francuską, ale także niemiecką i włoską. Obok odkrywania i nagrywania muzyki, która od XVIII wieku nie była wykonywana Orkiestra planuje rozszerzyć swój repertuar aż po twórczość kompozytorów XX wieku, w utworach odnoszących się do epok minionych.
Utrzymując silne więzi z miastem Katowice i tutejszymi instytucjami kultury od początku wspierającymi działalność zespołu, Orkiestra może realizować coraz ambitniejsze programy, współpracując z szerokim gronem artystów zagranicznych. W 2014 {oh!} wzięła udział we współczesnej premierze opery D. Sarriego „Didone abbandonata” w Brnie, we współpracy z czeskimi i słowackimi solistami oraz reżyserem Tomášem Pilařem, zdobywając niezwykle pozytywne recenzje w prasie oraz entuzjastyczny odbiór wśród publiczności. W zeszłym roku zespół dokonał także swoich pierwszych nagrań płytowych: z muzyką ze zbiorów jasnogórskich (Musica Claromontana; Musicon) oraz solowymi koncertami skrzypcowymi i klawesynowymi ze zbiorów Biblioteki w Dreźnie (J. Schreyfogel – Ch. Schaffrath; DUX). W kalendarzu {oh!} Orkiestry Historycznej znalazły się też koncerty m. in. na międzynarodowych festiwalach w Częstochowie, Gliwicach, Tarnowie i Warszawie, a także koncerty zagraniczne: w Brnie, Pradze oraz Stambule i Ankarze. W planach {oh!} na rok 2015, poza koncertami w Polsce (Katowice, Warszawa, Tarnów, Wrocław, Gliwice, Gdańsk), można wymienić udział we współczesnej inauguracji historycznego teatru muzycznego na Zamku Valtice w Czechach czy koncerty podczas festiwalu na zamku w Brühl w Niemczech; zespół dostał również zaproszenie na Festiwal w Juiz de Fora w Brazylii.

{oh!} Orkiestra Historyczna to przede wszystkim zespół młodych i pełnych energii profesjonalnych artystów, którzy będąc pasjonatami w swojej dziedzinie i osobami silnie związanymi z Górnym Śląskiem, chcą wnieść w ten region nową jakość w wykonawstwie muzyki dawnej, stając się jego kulturalną wizytówką w Polsce i za granicą.